Impressum & Pogoji poslovanja

Impressum

 

Vsi osebni podatki posredovani družbi Maschinenring d.o.o. bodo obravnavani zaupno in uporabljeni zgolj za interno evidenco družbe in v namen, zaradi katerega so bili posredovani.

 

naslov

Maschinenring d.o.o.

Partizanska cesta 77

SI-2000 Maribor

kontakt

Tel.: +386 (0) 5 917 80 30

Fax.: +386 (0) 5 917 80 33

Mail: info@maschinenring.si

podatki

ID za DDV: SI 95796550

Matična Številka: 3771717000

Registrirano pri Okrožnem sodišču Slovenj Gradec

transakcijski račun

Nova Ljubljanska Banka d.d.

IBAN: SI56 0287 8026 1744 235

SWIFT / BIC: LJBASI2X

 

Pogoji poslovanja

 

1. Uvod

Spletno mesto je za namen tega obvestila pojem, ki zajema vse spletne strani na naslovu www.maschinenring.si (v nadaljevanju: spletno mesto).

Pravno obvestilo se nanaša na začetno stran in vse podstrani spletnega mesta. Prosimo vas, da natančno preberete to obvestilo, ki se nanaša na vsakogar, ki obišče to spletno mesto. Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema tu opisana pravila in se z njimi strinja.

2. Vsebina spletnih mest www.maschinenring.si

Vse vsebine, ki se nahajajo na spletnem mestu, so informativnega značaja in služijo predvsem informiranju. Maschinenring d.o.o. se obvezuje, da bo storil vse kar je v njegovi moči, da bodo podatki na spletnem mestu resnični, zanesljivi in kakovostni. S tem pa ne odgovarja za morebitne administrativne napake in za zamude ter pomanjkljivosti pri vnašanju ažurnih podatkov.

Kazenska in civilna odgovornost Maschinenring za stvarne in pravne napake na informacijah je popolnoma izključena in ne odgovarja za nikakršno neposredno ali posredno škodo ali neprijetnosti, ki bi lahko uporabniku nastale zaradi uporabe morebitnih napačnih, nepopolnih ali netočnih informacij, ki bi se znašle na spletnemu mestu.

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem mestu za svojo osebno uporabo, pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

3. Zaščita avtorskih pravic

Spletno mesto je izključna last Maschinenring d.o.o., zato je prepovedana kakršnakoli zloraba podatkov, slik, besedil in drugih podatkov, ki so del tega spletnega mesta. Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna) objavljena na spletnem mestu so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine Maschinenring d.o.o..

Vse pravice v zvezi z vsebino in grafičnimi elementi oziroma drugimi predstavitvami v kakršnikoli obliki na spletnem mestu Maschinenring, kot so slike, ilustracije, audio video posnetki, fotografije, ikone, besedila in druga gradiva, kot tudi sam portal in njegova oblika, so pridržane in se lahko reproducirajo le v nekomercialne namene. Kakršnokoli spreminjanje, reproduciranje, distribuiranje ali prikazovanje v javnosti tujega dela ali kakršnakoli uporaba objavljenega gradiva je prepovedana, razen v primeru izrecnega pisnega dovoljenja podjetja Maschinenring d.o.o.. Dovoljeno je tiskanje in shranjevanje dokumentov le v osebne ali kako drugače nekomercialne namene pod pogojem, da upoštevate avtorske pravice ali druga lastniška obvestila, vsebovana v objavljenih dokumentih.

4.  Varstvo osebnih podatkov

Kot uporabnike naših storitev vas želimo seznaniti, da bomo izključno za potrebe komuniciranja z vami uporabljali vse od vas pridobljene informacije in da vašega imena in drugih osebnih podatkov ne bomo uporabljali v nasprotju z vašo voljo. Vaše osebne podatke bomo začeli obdelovati v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov le na podlagi vašega posebnega dovoljenja. Obdelava pomeni zbiranje, shranjevanje ali združevanje podatkov v zbirkah osebnih podatkov, spreminjanje, uporabo ali sporočanje, vključno s prenosom, iskanjem, blokiranjem in brisanjem. Vaši osebni podatki se bodo shranjevali in uporabljali le toliko časa, dokler je to potrebno za dosego namena.

V zvezi z varstvom osebnih podatkov vam zagotavljamo, da glede njihovega varstva, zavarovanja in drugih pravic in obveznosti, ki jih Maschinenring d.o.o. ima, v celoti spoštujemo zakonske določbe. Ko brskate po spletnem mestu Maschinenring ste anonimni. Pri nekaterih razdelkih naših spletnih strani se lahko zgodi, da nam boste zaradi korespondence, registracije na straneh zaupali svoje osebne podatke. Maschinenring jamči, da bo osebne podatke varoval kot zaupne, vsi morebiti pridobljeni osebni podatki uporabnikov te spletne strani, pa bodo obdelani skladno z določili veljavne zakonodaje. Osebne podatke, ki jih Maschinenring pridobi z registracijo posameznika, uporablja izključno za namen obveščanja.

Od prejemanja e-novic se lahko uporabnik odjavi kadarkoli, in sicer tako, da v prejetem elektronskem sporočilu klikne na označeno povezavo in sledi navodilom.

5. Zunanje povezave

Del spletnega mesta so tudi povezave na spletne strani, ki niso del spletnega mesta Maschinenring d.o.o.. Za vsebino na teh spletnih straneh Maschinenring ne odgovarja.

6. Omejitev odgovornosti

Vse informacije in gradiva (pisna in slikovna), objavljena na spletnih straneh www.maschinenring.si so informativne narave. Machinenring skrbi za pravilnost, ažurnost in popolnost podatkov na spletnem mestu www.maschinenring.si, vendar za njihovo točnost in celovitost ne more jamčiti in iz tega naslova ne prevzema nikakršne odgovornosti. Uporabniki uporabljajo objavljene vsebine na lastno odgovornost. Za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali ne možnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini ne odgovarja Maschinenring, prav tako nobena druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani ali še sodeluje pri nadgradnjah.

Spletno mesto vsebuje tudi informacije tretjih oseb in povezave s spletnimi stranmi, ki jih upravljajo tretje osebe, vendar Maschinenring ni odgovorna za njihovo vsebino. Na delovanje omenjenih spletnih povezav Maschinenring nima nikakršnega vpliva in ne more nadzorovati ali upoštevajo pogoje o zasebnosti ali ne, prav tako Maschinenring nima vpliva na zakonitost in točnost vsebine teh spletnih mest, zato je pri obisku in uporabi povezanih spletnih mest odgovornost Maschinenring, za vse primere izključena.

Maschinenring tudi ne more biti odgovoren za poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do spletnih strani www.maschinenring.si,  zaradi uporabnikovega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. Maschinenring ni odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe spletnih strani www.maschinenring.si.

7. Blagovne znamke & logotip

Blagovne znamke, logotipi in storitvene ikone, ki se nahajajo na spletnih straneh www.maschinenring.si, so registrirane ali neregistrirane blagovne znamke Maschinenring eGen ali z njo povezanih organizacij oziroma pooblaščenih partnerjev, za objavo katerih ima Maschinenring dovoljenje njihovih lastnikov. Pravica do uporabe znamk, logotipa ali katerekoli licence, katerih lastnik je Maschinenring ali tretje osebe, brez pisnega dovoljenja ni dovoljena. Zloraba kakršnegakoli gradiva ali vsebine, prikazane na spletnih straneh www.maschinenring.si je strogo prepovedana in kazniva.

8. Uporaba informacij in gradiv ter sprememba podatkov

Maschinenring si bo prizadeval podatke in informacije objavljene na spletnih straneh tekoče posodabljati. Hkrati si pridružuje pravico do spreminjanja vsebine brez predhodnega obvestila. Vse informacije, objavljene na spletnih straneh www.maschinenring.si so informativnega značaja in za lastnika spletnih strani niso zavezujoče.

Pravno obvestilo lahko Maschinenring kadarkoli spremeni in je za uporabnike zavezujoče v vsakokrat spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe spremljate na spletni strani.

Maschinenring ne odgovarja za mnenja uporabnikov spletnega mesta in druge vsebine, na katere le-ta nima vpliva.

Z uporabo spletnih strani www.maschinenring.si uporabnik potrjuje, da sprejema opisane pogoje in pravila uporabe spletnih strani in se z njimi strinja.

9. Zaključek

Z vstopom na spletno mesto soglašate, da ste seznanjeni in se strinjate z vsemi zgoraj navedenimi pogoji in pravili uporabe spletnega mesta.